top of page
Medical Team

ZDROWIE GREENWICH
WEBINARIA

Udzielanie podstawowej opiece zdrowotnej w Greenwich wsparcia, na jakie zasługuje

Seminaria internetowe dotyczące zdrowia w Greenwich

Making An Asthma Diagnosis

Szkolenie internetowe dotyczące rozszerzonego dostępu EMIS PCN

Teenagers & Asthma

Greenwich PLT Speed Dating
Teledermatology and Lesions

Centrum Szkoleń Zdrowotnych w Greenwich

Zaangażowani w naszą siłę roboczą

Centrum szkoleniowe Greenwich Health to  zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych multidyscyplinarnego zespołu podstawowej opieki zdrowotnej w Greenwich. Ponadto pozwala nam na współpracę i  bring together community i władze lokalne.

South East London Workforce Development Hub

For more training visit our partners at the South East London Workforce Development Hub.

SEL WDH (11).png
bottom of page