top of page

Zespół ds. Zdrowia w Greenwich

Zespół Greenwich Health jest kierowany przez naszych 3 dyrektorów i składa się z najbardziej pełnych pasji osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Skupiając się zawsze na pacjencie, nasz zespół codziennie pracuje nad poprawą podstawowej opieki nad mieszkańcami Greenwich.

bottom of page