top of page
Medical Team

ZDROWIE GREENWICH
HUB SZKOLENIOWY

Udzielanie podstawowej opiece zdrowotnej w Greenwich wsparcia, na jakie zasługuje

Zasoby centrum szkoleniowego lekarza rodzinnego

Greenwich Health Training Hub powstał, aby zapewnić lekarzom pierwszego kontaktu w Greenwich najlepszą i najbardziej aktualną edukację i szkolenie w zakresie opieki zdrowotnej.

The Training Hub to organizacja finansowana przez Health Education England, która zapewnia wsparcie dla pracowników i szkoleń w Royal Borough of Greenwich, współpracując z Greenwich Clinical Commissioning Group, University of Greenwich, Oxleas NHS Trust, Lewisham and Greenwich NHS Trust oraz Royal Borough of Greenwich jako władze lokalne.

Centrum Szkoleń Zdrowotnych w Greenwich

Zaangażowani w naszą siłę roboczą

Centrum szkoleniowe Greenwich Health to  zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych multidyscyplinarnego zespołu podstawowej opieki zdrowotnej w Greenwich. Ponadto pozwala nam na współpracę i  bring together community i władze lokalne.

Greenwich CVD & Diabetes Resource Pack

Nadchodzące wydarzenia

IMG_3189_edited.jpg

Ruth Keel

Kierownik programu Greenwich Training Hub

Jako kierownik programu Training Hub, specjalizuję się w projektowaniu szkoleń i edukacji dla wszystkich pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w okręgu Greenwich. Moje silne umiejętności to budowanie relacji, organizowanie imprez na dużą skalę i doradztwo w zakresie Wellness.

Moje doświadczenie w NHS to zmiana, lean i zarządzanie projektami. W przeszłości pełniłam funkcje starszej siostry i pielęgniarki klinicznej. Doświadczenia te dają mi unikalny pogląd na satysfakcję pacjentów i klientów, rozwój organizacyjny i ukształtowały sposób, w jaki podchodzę do projektowania i realizacji złożonych projektów.

Pełniąc rolę starszego członka zespołów pielęgniarskich i zlecających, kierowałem opracowywaniem i wdrażaniem wielu projektów wysokiego szczebla w ramach NHS. Każda rola, którą podjąłem, nagradzała mnie większą odpowiedzialnością i możliwością oceny, projektowania i kształtowania dostarczania i świadczenia opieki.

Jestem pewnym siebie mówcą publicznym i lubię mentoring, ułatwianie i wspieranie zespołów i osób. Jestem zmotywowany, skoncentrowany i przyjmuję kreatywne podejście do tworzenia edukacji dla personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

South East London Workforce Development Hub

For more training visit our partners at the South East London Workforce Development Hub.

SEL WDH (11).png
bottom of page