top of page

זמין כעת

|

אימון 1 ל-1

אימון חינם לכל הצוות

אימון פרטני זמין עם מאמן מיומן ומנוסה שיעבוד איתך כדי לדון בכל תחום של רווחתך שאליו תרצה להתייחס. הם יקשיבו, ישאלו שאלות ויתמכו בך לפיתוח אסטרטגיות מעשיות להתמודדות עם המצב שלך ולהישאר בטוב.

אימון חינם לכל הצוות
אימון חינם לכל הצוות

זמן ומיקום

זמין כעת

אימון 1 ל-1

פרטי האירוע

אנו מכירים בכך שעמיתינו לטיפול ראשוני בחזית, הן הקליניות והן הלא-קליניות, ממשיכים לעבוד קשה בטיפול במטופלים שלהם.

אימון פרטני זמין עם מאמן מיומן ומנוסה שיעבוד איתך כדי לדון בכל תחום של רווחתך שאליו תרצה להתייחס. הם יקשיבו, ישאלו שאלות ויתמכו בך לפיתוח אסטרטגיות מעשיות להתמודדות עם המצב שלך ולהישאר בטוב.

יכול להיות שעל ידי שיחה חד פעמית יהיו לך את כל האסטרטגיות שאתה צריך, או אולי תמצא כמה מפגשים מועילים. הכל מובל על ידך.

שיתוף

bottom of page