top of page

در حال حاضر موجود است

|

فیلم آنلاین

یک روز از زندگی یک پرستار عمومی

این فیلم کوتاه یک روز از زندگی یک پرستار عمومی را به نمایش می‌گذارد، از جمله مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رویه‌هایی که ممکن است در روز آنها وجود داشته باشد.

یک روز از زندگی یک پرستار عمومی
یک روز از زندگی یک پرستار عمومی

Time & Location

در حال حاضر موجود است

فیلم آنلاین

About the event

این فیلم کوتاه یک روز از زندگی یک پرستار عمومی را به نمایش می‌گذارد، از جمله مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و رویه‌هایی که ممکن است در روز آنها وجود داشته باشد.

این فیلم به‌ویژه برای پرستاران دانشجوی پیش‌ثبت‌نام و کسانی که ممکن است بخواهند از مناطق دیگر به تمرین عمومی بروند طراحی شده است. لطفاً این پیوند فیلم YouTube را از طریق شبکه‌های خود به اشتراک بگذارید!

Share this event

bottom of page