top of page
Doctor Office

مراکز دسترسی GP آخر هفته

مرکز دسترسی GP اکنون بسته است. از 1 اکتبر 2022، تمام خدمات دسترسی گسترده مراقبت اولیه از طریق شبکه های مراقبت اولیه ارائه می شود.

 

برای کسب اطلاعات در مورد نحوه رزرو خدمات دسترسی گسترده، لطفاً برای اطلاعات بیشتر با پزشک عمومی خود صحبت کنید.

 

از حمایت شما از این سرویس سپاسگزاریم.

ستایش از مرکز دسترسی GP HEALTH GREENWICH

من یک قرار ملاقات خیلی سریع از طریق پزشک عمومی دریافت کردم، که معمولاً مدت زمان طولانی تری است. این اولین بار بود که در هاب اینجا بودم و هم محل های دوست داشتنی و هم کارکنان پذیرش داشت.

 

مهمتر از همه، دکتر عمومی فوق العاده بود، او با دقت به من گوش داد و من اصلاً احساس عجله نکردم. با تشکر از Greenwich Health برای خدمات عالی به بیمار.

دایان، تیمزمید GP Hub

Eltham-Hospital-CQC-Rating.jpg
گزارش CQC را بخوانید
bottom of page