top of page

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

در صورت نیاز به لغو قرار ملاقات عمومی Greenwich GP لطفا فرم زیر را پر کنید. هر چه زودتر به ما بگویید زمان بیشتری برای ارائه قرار ملاقات شما به شخص دیگری خواهیم داشت و بنابراین به کاهش زمان انتظار کمک می کنیم.

ما از اطلاعات شما صرفاً برای لغو قرار ملاقات شما استفاده خواهیم کرد و برای هیچ هدف دیگری استفاده نخواهد شد.

bottom of page