top of page
Vaccinating

سایت واکسیناسیون کووید-19 بهداشت گرینویچ

Greenwich Health و کل NHS در جنوب شرقی لندن سخت کار می کنند تا افرادی که بیشتر در معرض خطر COVID-19 هستند را واکسینه کنند.

 

ما از روش‌های پزشک عمومی زیر در گرینویچ با عرضه واکسن COVID-19 پشتیبانی می‌کنیم:

در زیر درباره واکسن و همه آخرین اطلاعات به روز بیشتر بیاموزید. 

bottom of page